iQLANDIA

Antonín Svoboda 27.9.2018 16:02

Odměna za první místo.

Žáci 9. B se v pátek 14. 9. 2018 zúčastnili exkurze do iQLANDIE v Liberci. Vybrali si tak cenu za vítězství v prvním ročníku Chemické mini-olympiády, kterou pro žáky připravila firma LOVOCHEMIE. Lovosická firma jim hradila dopravu, vstupné i program. A tak díky vítěznému týmu ve složení: Černá Eliška, Krencová Ema, Ličková Tereza, Mařík Hynek a Stýblo Martin si jejich spolužáci užili zajímavý den. V liberecké iQLANDII si prohlídli stálé expozice a 2 hodiny experimentovali v laboratořích. Po krátké instruktáži se věnovali sedmi pracovním úkolům, které byly průřezem učiva 8. ročníku. Na základě vlastních pokusů a pozorování vypracovávali pracovní listy. A zhostili se toho na výbornou, od vedení laboratoře dostali pochvalu.

Fotogalerie