Jarní dílnička

Antonín Svoboda 15.4.2019 13:59

Vítání Velikonoc

Prvňáčci z "Jazykovky" přivítali Velikonoce dílničkou plnou práce a zábavy. Nezaháleli ani rodiče, kteří přišli v hojném počtu dětem pomoci. Na programu byla výroba kropenaté slepičky a kohoutka, jedna maminka s dětmi zdobila kraslice rozpuštěným voskem a na závěr si všichni zaseli osení. Den jsme si moc užili a domů odnesli krásnou velikonoční dekoraci.

Mgr. Eva Merhautová, 1. A

Fotogalerie