Jazykovka opět boduje

Antonín Svoboda 22.11.2018 13:52

Rodilý mluvčí na jazykovce odvádí skvělou práci!

Jazykovka, tak se říká naší Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské škole Litvínov.
I letos pokračujeme s výukou cizích jazyků ve spolupráci s rodilým mluvčím. Takto aktivně učíme angličtinu formou dělených tříd a skupinové práce. S touto metodou výuky máme historicky nejlepší zkušenosti. Neustálé zvyšování úrovně znalostí, zejména pak jazykové úrovně našich žáků jsme si předsevzali již před časem. Jeden z mnoha nástrojů pro realizaci vytyčeného cíle je i native speaker, tedy rodilý mluvčí.

Výuku anglického jazyka zpestřuje zahraniční lektor Aaron Jeremy Larson pocházející z floridské Sarasoty. Do naší školy dochází každé úterý a středu a v konverzačních hodinách zdokonaluje žáky 4. – 9. ročníku.
Jeho osobnost žáky velmi zaujala zejména proto, že výuka je podávána zábavnou formou. Konverzace vždy koresponduje se školním vzdělávacím programem.

Tedy konverzací navazujeme na to, co učíme v běžných vyučovacích hodinách angličtiny. Rodilý mluvčí zvyšuje motivaci našich žáků k učení cizího jazyka zejména tím, že prakticky předvádí jeho využitelnost.
Cílem působení pana Larsona na naší škole je celkové zvýšení úrovně znalostí našich žáků a motivace žáků k učení se cizím jazykům. V této souvislosti také zavádíme výukovou metodu CLIL, což je částečná výuka v angličtině v nejazykových předmětech.
Ing. Antonín Svoboda, učitel angličtiny

Mé zkušenosti se žáky zde na jazykové škole jsou velmi pozitivní a je mým velkým potěšením zde vyučovat. Žáci jsou slušní a vždy připraveni učit se anglicky.
Každé ráno, když přicházím na jazykovku, jsem rád, že učím právě zde. Má motivace vychází z mých vlastních zkušeností, když jsem byl ještě dítě. Pamatuji si, když jsem chodil na základní školu, byli moji učitelé velmi nudní. Každý den sem přicházím s energií a vášní. Těší mě, když mohu učit angličtinu tak, aby se mí žáci při ní bavili a přijímali nové poznatky s radostí. Jsem rád, když odcházejí z vyučovací hodiny spokojení a rozesmátí.


Učitelé a zaměstnanci jsou zde velmi milí a přátelští. Jsem potěšen, že mohu být součástí budování budoucnosti zde, na jazykovce. Zvláště bych pak rád poděkoval ředitelce školy Mgr. Haně Kaškové za příležitost pracovat právě zde.
Aaron Jeremy Larson, rodilý mluvčí


S A. Larsonem jsme se učili země, procvičovali jsme písmena a číslice. Ukazoval nám jeho videa na youtube a říkal nám, kde všude byl. Docela jsme si rozuměli.
Janča Komínková, Lucka Nováková – 5. A