Konference 4EDU

Antonín Svoboda 16.9.2021 14:49

Nadace Orlen Unipetrol...

Nadace Orlen Unipetrol ve spolupráci s městem Litvínov uspořádala 2. ročník konference 4EDU. Téma bylo inovativní vzdělávání. Ředitelka školy s vyučující chemie měly možnost účastnit se osobně konference ve výcvikovém centru v areálu Unipetrolu, kde se simuluje reálný provoz. Odpoledne pak vyučující využili nabízených workshopů na téma tandemová výuka, věda ve výuce, využití TEAMS v chemii apod. Skupina žáků 3. ročníku vyzkoušela s paní učitelkou J. Škramlíkovou hodinu plnou pokusů, která byla vedena online.

Tyto akce jsou inspirující a obohacující a pro školu je velmi přínosná spolupráce s místními firmami a školami.

Těšíme se na další spolupráci.

 

Hana Kašková,
ředitelka školy.

 

Fotogalerie