Nový školní rok 2019/2020

Antonín Svoboda 29.8.2019 09:42

Slovo ředitelky školy

Na nový školní rok jsme se připravovali celé prázdniny a máme spoustu novinek. Snažíme se budovat příjemné prostředí pro všechny děti a žáky mateřské a základní školy, ale samozřejmě také pro všechny zaměstnance. Prázdniny byly ve znamení modernizace a oprav, ale také tvorby plánů a přípravy mimoškolních akcí. Důraz klademe v první řadě na naplňování koncepce rozvoje školy a jedním z nejdůležitějších cílů je budovat příjemné školní klima.

V roce 2020 si připomeneme 70. výročí založení školy a chceme to spolu se širokou veřejností také náležitě připomenout, oslavit.

Věříme, že vy, rodiče, opět podpoříte školu vaší vždy vysokou účastí na akcích pořádaných školou.

Do prvního ročníku nastupuje 70 prvňáčků. Celkem ve škole budeme mít 640 dětí, což je nejvyšší počet v historii školy, která v roce 2020 oslaví 70 let svého založení. V průběhu prázdnin došlo k částečné rekonstrukci modré budovy a dokončila se rekonstrukce mateřské školy. Zvládli jsme také další opravy a výmalby. Za zmínku stojí zmodernizovaná šatna u tělocvičny. S již dříve opravenou koupelnou a tělocvičnou tvoří příjemné zázemí pro všechny sportovce, kteří by v odpoledních a večerních hodinách chtěli využít nabídku pronájmu tělocvičny. Ve vzdělávání je novinkou zavedení nového předmětu FIE, zvyšování počtu dělených hodin a tím méně žáků ve skupině ve výuce Aj, ČjL, Pč. Pokračujeme v zavádění nových metod a forem ve výuce, jako je již zmiňované FIE, CLIL, tandemová výuka a rodilý mluvčí v hodinách Aj.

Tolik ve stručnosti ochutnávka toho, co nás čeká. Věříme, že vy, rodiče, opět podpoříte školu vaší tradičně vysokou účastí na akcích pořádaných školou.

 

Přeji všem dětem, žákům a zaměstnancům úspěšný nový školní rok!

 

Hana Kašková, ředitelka školy

 

Fotogalerie