Osudy hrdinů československého odboje

Antonín Svoboda 18.12.2018 10:27

V rámci výuky dějepisu se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze...

V rámci výuky dějepisu se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze věnované dějinám Protektorátu Čechy a Morava. Exkurzi jsme zahájili v Národním památníku hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Žáci navštívili kryptu, která sloužila jako poslední úkryt sedmi československých parašutistů, ukrývajících se zde v červnu 1942 po provedeném atentátu na říšského protektora R. Heydricha v rámci připravené operace ANTHROPOID. Pro žáky byla připravena komentovaná prohlídka, včetně prohlídky pietního místa, tj. samotné krypty, kde žáci mohli zapálit svíčky a dozvěděli se o tragickém osudu parašutistů. Průvodce jim sdělil i novinky o současném historickém bádání v kryptě.

Exkurzi jsme zakončili návštěvou památníku v Lidicích. Žáci zde přímo navázali na události po atentátu. Z videozáznamů vyslechli přímé výpovědi přeživších lidických dětí a prohlédli si pietní místo, tedy místo, kde stály Lidice před jejich úplným zničením.

Mgr. Kamila Plochová

Fotogalerie