Poděkování za zapojení do dotazníkového šetření

Antonín Svoboda 18.12.2020 07:16

Vážení rodiče, milí žáci, děkuji všem, kteří...

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji všem, kteří jste se zapojili do dotazníkového šetření, kterým jsme chtěli získat cenné informace o distanční výuce z pohledu žáka a zákonného zástupce. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Celkově dopadly výsledky výborně. Těší nás, že jste podzimní návrat do distanční výuky hodnotili jako připravenější a efektivnější. byli jsme i materiálně vybaveni tak, že jsme mohli některým žákům zapůjčit vybavení, aby se mohli účastnit online výuky.
Nicméně jsem zaznamenala také několik připomínek, nespokojenost nebo návrhy, které jste popisovali v poznámkách. Jednalo se počet hodin odučených online, množství zadávaných úkolů, chybějící zpětná vazba v některých předmětech, náročnost učit se hlavně s mladšími žáky apod. Určitě se těmito podněty budeme na lednových poradách zabývat.
Ještě jednou Vám, rodičům, děkuji za spolupráci, komunikaci a zvládnutí náročných situací, která tato „covidová“ doba přináší. Společně si určitě přejeme, abychom distanční výuku nemuseli již řešit, protože není nad osobní kontakt a přítomnost žáků ve škole.

S přáním všeho dobrého


Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy