PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ CZ

Antonín Svoboda 17.1.2020 11:31

Je spolufinancován Evropskou unií. - 02.3.061/0.0./0.0/19 075/0016437

Tvorba systému podpory inkluzivního vzdělávání na území města Litvínova, podpora rovného vzdělávání dětí a žáků, podpora přímé práce s dětmi
a vytvoření prostředí pro rozvinutí maximálního potenciálu každého dítěte a žáka.

 

Fotogalerie