Projektový den dopravní výchovy

Antonín Svoboda 12.4.2019 12:25

Dopravní výchova trochu jinak...

V rámci projektového dne zaměřeného na dopravní výchovu, který se uskutečnil ve čtvrtek 4. 4. 2019 v dopoledních hodinách pro všechny žáky I. stupně, se zábavnou formou opakovaly a procvičovaly znalosti a dovednosti z nejdůležitějších témat dopravní výchovy, řešily se kvízy a testy s tajenkou. Na ty nejmenší čekala i praktická část - bezpečná jízda zručnosti, skládání puzzle dopravních značek a hod na semafor. Projektový den byl obohacen účastí všech složek integrovaného záchranného systému, kde si každý přišel na své. Děkujeme záchranářům, hasičům i policistům za vyčerpávající informace i praktické ukázky. Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků, zhodnocení celého projektu a všichni účastníci získali sladkou odměnu.

Mgr. Martina Šilhavá

Fotogalerie