Provoz školy a školských zařízení, organizace výuky a hygienická opatření od 24. 5. 2021

Antonín Svoboda 20.5.2021 11:40

Opatření vychází z nařízení MZd. a MŠMT. Opatření ředitelky školy je pro žáky, pedagogy, ostatní zaměstnance školy, zákonné zástupce a návštěvníky školy závazným dokumentem. Opatření se týká provozu základní školy, mateřské školy, školní družiny a školního klubu, školní jídelny a dalších úseků.

Kompletní informace v příloze.