Provoz školy během vánočních prázdnin

Antonín Svoboda 16.12.2020 13:48

Provoz školy během vánočních prázdnin a od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
vánoční prázdniny jsou podle rozhodnutí MŠMT prodloužené a začínají už 21. 12. 2020 a končí 3. 1. 2021.

Nástup do školy je 4. 1. 2021.  Z důvodu prodloužení prázdnin dochází ke změně v rotaci výuky žáků 2. stupně. Ve škole se od 4. 1.  budou vyučovat žáci 1. stupně, třídy 6. B, C, 7. a 9. ročníku, ostatní žáci 2. se vyučují v tomto týdnu distančně.

Pokud by došlo opět ke změně nařízením vlády, informaci zveřejníme na webu školy, dveřích školy a prostřednictvím ŠOL.

Zároveň bude během vánočních prázdnin přerušen provoz školní družiny, školní jídelny a školní klub zůstává uzavřen.

Pokud se opatření nezmění, bude školní družina a školní jídelna od 4. 1. 2021 v provozu podle současných opatřeních a školní klub zůstane nadále uzavřen. O změnách vás budu včas informovat.

Mateřská škola přerušuje provoz od 24. 12. do 3. 1. 2021.

 

V Litvínově dne 16. 12. 2020

Hana Kašková
ředitelka školy