Provoz školy, výuka žáků od 11. 1. 2021

Antonín Svoboda 8.1.2021 08:03

Od pondělí 11. 1. 2021 se pokračuje v dosavadním opatření a organizaci výuky...

Důležitá informace – provoz školy, výuka žáků od 11. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 11. 1. 2021 se pokračuje v dosavadním opatření a organizaci výuky. Prezenčně se nadále budou vyučovat pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Ostatní žáci se budou vyučovat distančně. Opatření je zatím stanoveno do 22. 1. 2021.

Nadále platí povinnost mít zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu ve škole včetně výuky a účasti ve školní družině. Rodiče žádám, aby vybavili děti rouškou, nejlépe i náhradní. Do školy budou přijímáni žáci bez příznaků respiračního onemocnění a po dezinfekci rukou. Žáky si u vchodu vyzvedne třídní učitelka podle časového rozpisu a společně odvede do třídy.

Časový rozpis:

1. A, 2. A 7:40 hod
1. B, 2. B 7:45 hod
1. C, 2. C 7:50 hod

Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Tělesná výchova se bude realizovat vycházkami, pobytem žáků venku, v hodinách hudební výchovy se nebude zpívat.

Školní družina bude v provozu v budově školy v běžném provozním čase. Bližší informace jsou uvedené na webu školy a ŠOL.

Školní jídelna je v provozu, všem strávníkům z 1. a 2. ročníku zůstávají přihlášené obědy, ostatním budou odhlášeny. Nadále zůstává možnost odebrat oběd i žákům na distanční výuce za stejných podmínek jako doposud. Odhlášky nebo přihlášky obědů jsou možné obvyklým způsobem telefonicky, SMS zprávou, emailem nebo na strava.cz.

Ostatní žáci pokračují v distanční výuce s možností využití individuálních konzultací s vyučujícími. Rodiče se na konzultaci žáka z určitého předmětu nebo předmětů mohou domluvit prostřednictvím třídního učitele nebo naopak budou rodiče vyzváni opět třídním učitelem, že se má žák na konzultaci z určitého předmětu dostavit.

Děkuji všem rodičům za spolupráci, pomoc žákům při výuce a plnění úkolů, za komunikaci a zpětnou vazbu škole, moc si toho vážíme! V případě potřeby, kontaktuje třídního učitele, vedení školy.

Doufáme, že po 22. 1. přivítáme ve škole i všechny ostatní žáky.

 

V Litvínově dne 8. 1. 2021

 

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy