S robotikou začínáme již v pětce!

Antonín Svoboda 2.6.2021 11:35

Stavba a programování robotů u nás...

Robotika a automatizace řízení se pomalu, ale jistě stává naší běžnou součástí. V průmyslu tímto způsobem řídíme a kontrolujeme výrobu např. paliv (Chemopetrol) a jinde zase výrobu tepla a elektřiny (United Energy). 

Dávat do souvislostí „hraní si“ s roboty a robotickými stavebnicemi s pozdějším využitím v praxi připadlo právě na mě. Začínáme proto od útlého věku, kdy jsou děti již schopné samostatné úvahy, rozhodování a kritického myšlení.

Pro právě tyto účely jsme vybavili naší polytechnickou učebnu dalšími automatizačními prvky, jako jsou robotické stavebnice LEGO We Do. Z těchto stavebnic je možné sestavit buď podle návodu, nebo dle vlastní fantazie BlueTooth řízené roboty a kontrolovat jejich činnost pomocí tabletu, mobilu, nebo počítače. Jde o práci zajímavou již od pátého ročníku až po ročník devátý. Hlavní výhodou je možnost intuitivního učení žáků formou hry. Výsledkem snažení je pak postavený a naprogramovaný robot, který plní funkce jeho tvůrce.

Ing. Antonín Svoboda

 

Fotogalelrie