Sázení lípy, akce ŠD

Ivana Brudnová 9.11.2018 13:03

Sté narozeniny republiky, slavila školní družinka při Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov celý týden.

 

Připomněli jsme si našeho prvního prezidenta, jaké jsou naše národní barvy a jiné zajímavosti. Celé oslavy vyvrcholily dne 1. 11. 2018 sázením lípy na naší družinkové zahradě. Navštívila nás i místostarostka Litvínova, paní Sedláčková, která spolu s námi popřála lípě i republice všechno nejlepší. 

V závěru jsme si společně zazpívali píseň „Ach synku, synku“.

 

D. Kolevová, vedoucí vychovatelka ŠD