Setkání se členy vlády v Litvínově

Antonín Svoboda 10.2.2020 09:31

Dne 30. 1. 2020 přijeli někteří členové vlády...

Dne 30. 1. 2020 přijeli někteří členové vlády včele s premiérem A. Babišem a ministrem školství R. Plagou na pracovní návštěvu do Litvínova. V rámci programu se uskutečnilo také setkání se zástupci škol zřizovaných městem Litvínov. Měla jsem tak možnost položit několik otázek přímo panu premiérovi a panu ministrovi. Konkrétně jsem chtěla vědět, zda se v blízké budoucnosti počítá se snížením úvazku učitelů vykonávajících funkci výchovného poradce a metodika prevence. Současná situace je nevyhovující z pohledu toho, co vše musí v rámci své náplně práce zajišťovat. Ministr školství mi odpověděl, že to bude řešit v roce 2021.
Dále jsem se zeptala na možnost vyjíždění škol na lyžařské a adaptační kurzy a do škol v přírodě, které byly u nás v tak veliké oblibě a bohužel z důvodů určitě všem známým jsme rozsah, ve kterém jsme jezdili, museli zrušit. V rámci dnešní legislativy totiž musí vykonávat dohled pouze pedagog školy a to celých 24 hodin, což je pro školu časově, organizačně a finančně neúnosné. Školy, které jezdí ve stejném režimu jako to bylo u nás, tedy, že škola uzavře smlouvu s agenturou, která zajistí nejen ubytování a stravu, ale také vychovatele pro odpolední zájmovou činnost, noční vychovatele a zdravotníka, porušují zmiňovanou platnou legislativu. Česká školní inspekce se tím zabývá však pouze v případě řešení nějaké stížnosti, což byl náš případ. Chtěla bych, aby ministerstvo našlo možné řešení bez ohledu na to, že škola bude nadále zodpovědná za své žáky po celou dobu pobytu. S případem naší školy se pan ministr seznámil a konstatoval, že s tím také hodlá něco udělat.
Další otázku jsem položila panu premiérovi. Škola se zapojuje do mnoha projektů, výzev s cílem zajistit finanční prostředky nad rámec rozpočtu s cílem zefektivňování výuky, podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných, modernizovat vybavení školy, zabezpečit personální obsazení, zajisti obědy pro žáky, kteří to potřebují atd…Vše ale souvisí s nesmírnou časovou zátěží a stále se zvyšující administrativou, výkaznictvím. Situaci si vláda dobře uvědomuje, a i zde prý údajně chtějí administrativní zátěž snížit, zjednodušit. Ptám se ale kdy?
Na závěr mých vystoupení jsem si dovolila poznámku. Učitelům se zvyšují mzdy a věřím, že se i nadále zvyšovat budou. Myslím si ale, že od určité hranice to už nebude tou správnou a možnou motivací. Řešit se musí nedostatek času a obrovská pracovní zátěž. Byla bych ráda, aby učitel měl možnost učit a vzdělávat se, a vedení školy vést, řídit výchovně vzdělávací proces, zlepšovat klima školy a vytvářet partnerské vztahy s rodiči a veřejností. To je totiž podstata naší práce.
Tak si držme palce!

Mr. Hana Kašková
ředitelka školy

Fotogalerie