Škola rovných příležitostí pro všechny

Antonín Svoboda 20.12.2018 10:53

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina realizují společně projekt s názvem Škola rovných příležitostí pro všechny, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011100, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.