Slovo ředitelky školy

Ivana Brudnová 11.11.2020 10:22

Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové, 

je to měsíc od opětovného uzavření školy a přechodu na distanční výuku.

Chtěla bych poděkovat všem rodičům za aktivní spolupráci a komunikaci s pedagogy, za podporu, kterou věnujete svým dětem. Spolupráce je podle vyjádření všech kolegyň a kolegů výborná. Všichni děláte, co můžete.
Zvlášť mladší žáci se bez vaší pomoci neobjedou. Moc si toho vážíme!

Poděkování patří také žákům, kteří se aktivně zapojují do výuky a plní zadané úkoly. Pouze ojediněle řešíme nezájem nebo neúčast. Pedagogové společně koordinují obsah a rozsah zadávaného učiva v jednotlivých ročnících a předmětech, a to hlavně se zaměřením na procvičování již probraného učiva, ale postupně se přidává i učivo nové. Důraz klademe na hlavní předměty, samozřejmě je potřeba řešit i ostatní, i když v omezeném rozsahu.

V neposlední řadě patří poděkování i všem učitelům a asistentkám pedagoga, všichni dělají maximum, abychom celou situaci společně zvládli.

Na pořadu dne není množství učiva, ale možná posun žebříčku hodnot, projev pochopení, solidarity, mezigenerační pomoc apod. A to je asi nejvíc.

Pokud byste měli jakékoliv připomínky k zadávání úkolů nebo nějaké potíže při vysvětlování učiva, neváhejte volat přímo na telefonní čísla, která jsou uvedená na webu školy či napište na školní e-mail, budeme obratem reagovat. Pomoci může i výchovná poradkyně, školní metodička prevence, či speciální pedagog. Můžete využít online konzultace.

 

Všichni se těšíme do otevřené školy, ale musíme si počkat.

Držme si palce, aby to bylo co nejdříve!

 

 

Hana Kašková