Spolupráce základní školy se zahraniční firmou - exkurze žáků 8. ročníku

Ivana Brudnová 28.12.2017 15:01

Naše škola oslovila vedení firmy Bilfinger Industrial services Czech s.r.o s návrhem možné spolupráce. Proč právě tuto firmu a jakou by taková spolupráce mohla mít konkrétní podobu a hlavně přínos pro žáky základní školy?

Firma s více než 800 zaměstnanci je technicky zaměřená, má německého majitele, komunikačním jazykem s německým vedením je angličtina. Sídlo firmy je v  Mostě a může se pochlubit již 25 letou historií svého působení v Čechách i na Slovensku.

Záměrem školy je zprostředkovat žákům co nejvíce informací o technických oborech, profesích, o uplatnění na trhu práce v našem regionu a také zdůraznit, jak je v praxi důležité dorozumět se cizím jazykem v každé profesi. 

První akcí byla exkurze žáků 8. ročníku do Tréninkového centra firmy ve Velebudicích. Zhlédli ukázky svařovacích technik, vyprošťování osob z nepřístupného prostředí v provozu firmy a také prezentaci o jednotlivých profesích ve firmě a nutných kvalifikačních předpokladech opět s důrazem na poptávku po technicky zaměřených zaměstnancích na trhu práce.

V průběhu prezentace žáci diskutovali o výběru střední školy, o zájmu o technické obory, který ale není příliš velký, a také o nutnosti dorozumět se cizím jazykem bez ohledu na to, zda je zaměstnanec vyučený nebo má diplom z vysoké školy. Podobná akce se uskuteční na jaře také pro dívky.

Věříme, že tato forma propojení teoretických znalostí žáků s informacemi přímo z praxe přispěje k jejich efektivnějšímu rozhodování kam podat přihlášku ke studiu na střední škole a jakým způsobem směřovat svoji profesní budoucnost.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům firmy, kteří program pro žáky připravili, zvláštní poděkování však patří generálnímu řediteli Martinu Krbcovi, který neváhal smlouvu o spolupráci se školou podepsat.

 

 H. Kašková

ředitelka školy

 

Fotogalerie