Stojany na kola

Antonín Svoboda 15.4.2019 13:40

Před budovou školy byly  nainstalovány stojany...

Před budovou školy byly  nainstalovány stojany na kola. Byly pořízeny z finančních prostředků získaných za sběr papíru. Sběrové akce organizuje žákovský parlament ve spolupráci s Klubem přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z.s. Poděkování patří rodičům, kteří nás v této činnosti podporují a sběr do školy přivážejí. S myšlenkou zakoupení stojanů přišli samotní žáci. Věřím, že se budou využívat!

Mgr. Hana Kašková, ředitelka školy

Fotogalerie