Tiskové prohlášení stávkujících učitelů ze dne 27. 11. 2023

Antonín Svoboda 29.11.2023 08:11

Tiskové prohlášení pro média.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ STÁVKUJÍCÍCH UČITELŮ dne 27. 11. 2023

My, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, podporujeme stanovisko ČMOS a využíváme právo na stávku, protože nesouhlasíme s plánovanými škrty ve výdajích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vzdělávání v roce 2024, které se připravují.

Hlavním cílem této stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a v případě menších škol ohrožení existence malotřídek.

Spolu s výše uvedeným souvisí další hlavní cíl této stávky, což je krácení prostředků na platy všech nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů o 2%, kdy tabulkové platy kuchařek, uklízeček nebo školníků se leckdy pohybují nejen pod úrovní zaručené mzdy, ale také v některých případech nedosahují ani minimální mzdy a musí být dorovnávány. Zmíněné pozice se často velmi špatně obsazují a z toho důvodu dochází k neobsazenosti a nenaplněnosti, a proto se ministerstvo školství mylně domnívá, že ušetří odepsáním 8000 pozic, na které nemá dostatek prostředků ve svém rozpočtu.

Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí a často se jedná o dezinformace, proto následně učitelé čelí řadě dotazů z řad rodičů, kteří v mnoha případech se změnami nesouhlasí a pohlížejí na pedagogy s nedůvěrou.

V tuto chvíli nám nejde o zvýšení platů na slibovaných a uzákoněných 130% průměrné roční mzdy, ale o samotné vzdělávání, u kterého chceme udržet kvalitu a koncepčnost, protože vzdělávání není dluh, ale investice do budoucnosti. Věříme, že naše požadavky jsou legitimní a že vzdělaní lidé mohou udržet naši zemi v pozitivním světle i v zelených číslech.

Z tohoto důvodu nebojujeme za sebe, ale za naše děti!!!!! Chceme pokračovat v moderní výuce s novými metodami výuky a formami práce s žáky, v udržení pozitivního prostředí školy s dostatkem učebních pomůcek.