U nás bojujeme s respiračními chorobami aktivně!

Antonín Svoboda 4.3.2019 07:56

V době, kdy vrcholí nejrůznější respirační choroby...

V době, kdy vrcholí nejrůznější respirační choroby, se viry a bakterie neptají, koho mohou napadnout. Zvláště úspěšně se šíří v kolektivu a v kolektivu dětí ve škole obzvláště. Důsledkem toho bývá zvýšená nemocnost žáků i studentů zejména pak kantorů. Nemocnost každého jedince přináší komplikace nejen v životě, ale zejména v zaměstnání. Když onemocní žák, komplikuje to život rodičům. Když onemocní kantor, komplikuje to život jeho kolegům, kteří nemocného musí zastoupit. Takový zástup vyžaduje mimořádnou přípravu na výuku a s tím jsou spojeny zvýšené náklady na mzdy. Rozpočtové organizaci, jako je i naše jazykovka to pak může významně narušit naplánovaný rozpočet zvláště tehdy, když se z nemoci stává epidemie, kdy „vypadne“ více kantorů současně.

Naše škola se rozhodla tento problém řešit radikálně jak teoreticky, osvětou, tak prakticky zakoupením desinfekčního prostředku na ruce. Žákům byla vysvětlena důležitost hygieny zejména v době zvýšené nemocnosti. Prakticky jsme namontovali dávkovače desinfekčního prostředku na klíčová místa ve škole a poučili žáky, že zejména před jídlem je nezbytně nutné provést hygienu rukou, tedy desinfekci.

Tento krok se nám velice osvědčil a již nyní můžeme posoudit, že se nemocnost jak žáků, tak kantorů snížila. Náklady, které byly vynaloženy na investici dávkovačů a desinfekčních prostředků, se nám vrátily na ušetřených mzdách za náhrady nemocných učitelů.

Ing. Antonín Svoboda