UJEP, SOŠGS a naše ZŠ.

Antonín Svoboda 3.6.2019 14:55

Spolupráce s mosteckou průmyslovkou a FSI startuje!

Dne 31. 5. 2019 proběhla úvodní schůzka ke vznikající spolupráci mezi naší školou, Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou gastronomie a služeb, Most, p.o. a Fakultou strojního inženýrství v Ústí nad Labem. Cílem našeho společného projektu je trvalá spolupráce v oblasti polytechnického vzdělávání, robotiky, virtuálního prototypování a 3D tisku. Jde o technologie dnes celkem běžné a v budoucnosti nevyhnutelné. Začínáme tedy již na ZŠ programováním jednoduchých robotů (hraček), tvorbou 3D objektů v počítači s vytištěním na 3D tiskárně a stavbou elektronicky řízených hraček ze stavebnic.

Při společném jednání jsme si ujasnili možnosti naší spolupráce, zejména pak možnosti exkurzí našich žáků na střední a vysoké škole. Doc. Ing. Milan Chalupa, CSc., ředitel Ústavu strojů a energetiky z Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně nabídl komplexní řešení exkurzí včetně praxe žáků a studentů s možností vytvoření (virtuální prototypování, vytištění) projektu na 3D tiskárně. Ředitelka SOŠGS Ing. Ivana Hermannová, nabídla mimo jiné, možnost využití dílen naším žákům.

Společně jsme se shodli na podepsání smlouvy o spolupráci a následném vytvoření Fakultní školy. V našem případě Fakultní základní školy.

Ing. Antonín Svoboda

Fotogalerie

Zleva: Mgr. Hana Kašková, ředitelka ZŠ, doc. Ing. Milan Chalupa, CSc., ředitel ÚSE, Ing.  Antonín Svoboda,  Ing. Ivana Hermannová, ředitelka SOŠGS.