Upozornění pro rodiče a žáky – provoz školní jídelny od 4. 1. 2021

Antonín Svoboda 29.12.2020 11:05

Žáci na prezenční výuce, žáci na distanční výuce

Žáci na prezenční výuce

Žáci 1. a 2. ročníků, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít od 4. 1. 2021 automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů se budou provádět obvyklým způsobem, tj. telefonicky, SMS zprávou, emailem nebo na strava.cz

Obědy budou vydávány v pondělí od 11:45 - 14:30 hod. a úterý až pátek 11:45 - 14:00 hod.

 

Žáci na distanční výuce

Žáci na distanční výuce budou od 4.1.2021 automaticky odhlášeni. Rodiče žáků, kteří budou mít zájem o obědy, žádáme, aby žáky přihlásili nejpozději do 31. 12. 2020 formou SMS zprávy na telefonním čísle 733 539 583 nebo emailem hola@3zs.cz.

Oběd se bude vydávat do jídlonosiče ze dvora ve dveřích školní jídelny v době 11:00 - 11:30 hodin., ve výjimečných případech po domluvě do 12:30 hod.