Upozornění - stravování 1. a 2. ročníků

Antonín Svoboda 13.11.2020 10:11

Žáci 1. a 2. tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít od 18. 11. 2020 automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů obvyklým způsobem telefonicky, SMS zprávou, emailem nebo na strava.cz.

Žáci 1. a 2. tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít od 18. 11. 2020 automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů obvyklým způsobem telefonicky, SMS zprávou, emailem nebo na strava.cz.

Obědy budou vydávány v pondělí od 11:45 – 14:30 hod. a úterý až pátek 11:45 – 14:00 hod..

Před vstupem do jídelny si žáci umyjí nebo vydezinfikují ruce. V jídelně budou dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Zaměstnanci kuchyně budou dbát zvýšené hygieny. Při výdeji budou mít ústa a nos zakryty rouškou a na rukou jednorázové rukavice

Žákům na distanční výuce se bude vydávat oběd do jídlonosičů ze dvora ve dveřích školní jídelny v době 11:00 – 11:30 hod., ve výjimečných případech po domluvě do 12:30 hod.

 

Ivana Holá, vedoucí ŠJ