Uzavření školního klubu

Antonín Svoboda 20.5.2021 07:24

Vážení rodiče, milí žáci

z organizačních, a hlavně prostorových důvodů jsem rozhodla školní klub od 1. 9. 2021 neotevřít.


V Litvínově dne 20. 5. 2021


Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy.