Uzavření školy, distanční výuka pokračuje do odvolání

Ivana Brudnová 29.10.2020 11:14

Vážení rodiče, milí žáci,

jistě jste již zaznamenali, že škola je nadále uzavřená, že Usnesením Vlády ČR se zakazuje fyzická přítomnost žáků 1. a 2. stupně ve škole, a to do odvolání. Pokračujeme v distanční výuce. Pro žáky, kteří nemají internetové připojení připravujeme úkoly v papírové formě, k vyzvednutí jsou na sekretariátu školy. V případě potíží, nejasností, nás kontaktujte. Všichni vyučující jsou připraveni pomoci i v rámci individuálních konzultací.

Uzavření se týká také provozu školní družiny a školního klubu.

Školní jídelna zůstává v provozu, žáci si mohou přijít odebrat oběd do jídlonosiče v době 11:00 – 11:30 hod. Výdej je vchodem do školní jídelny ze dvora. Všem strávníkům budou obědy automaticky odhlášeny, přihlásit dítě ke stravování po dobu distanční výuky můžete u vedoucí školní jídelny formou SMS zprávy na telefonním čísle 733 539 583 nebo emailem hola@3zs.cz do 30. 10. 2020. Prosím, nepřihlašovat obědy na strava.cz, pouze SMS nebo e mailem.

Věřím, že opatření splní svůj účel a nárůst nemocných se zpomalí a my budeme moci opět přivítat děti ve škole.

Držme si palce!

V Litvínově dne 29. 10. 2020

Mgr. H. Kašková

ředitelka školy