Uzavření školy, přechod na distanční výuku od 14. 10. 2020

Ivana Brudnová 13.10.2020 08:58

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14. 10. 2020 se Usnesením Vlády ČR uzavírá škola, zakazuje se fyzická přítomnost žáků 1. a 2. stupně ve škole, a to do 1. 11. 2020.

Přecházíme na distanční výuku, v rámci, které se budou některé hodiny profilových předmětů vyučovat online prostřednictvím aplikace CISCO WEBEX a zároveň se budou i z dalších předmětů zadávat úkoly prostřednictvím ŠOL. Zadávání úkolů bude jednotným způsobem, vždy na týden v přiměřeném rozsahu. Zároveň se 1 x týdně bude konat třídnická chvilka s třídním učitelem. Připomínám, že účast v distanční výuce je povinná a případnou absenci je třeba zákonnými zástupci omluvit. Pro žáky, kteří nemají internetové připojení budeme připravovat úkoly v papírové formě, k vyzvednutí budou na sekretariátu školy. V případě potíží, nejasností, nás kontaktujte. Všichni vyučující jsou připraveni pomoci i v rámci individuálních konzultací.

Uzavření se týká také provozu školní družiny a školního klubu, a to i v době prázdnin v týdnu 26. – 30. 10. 2020. Tím se ruší i námi nabízená možnost přihlásit dítě k účasti v zájmové činnosti právě v době v tomto posledním říjnovém týdnu.

Školní jídelna zůstává v provozu, žáci si mohou přijít odebrat oběd do jídlonosiče v době 11:00 – 11:30 hod. Výdej je vchodem do školní jídelny ze dvora. Všem strávníkům budou obědy automaticky odhlášeny, přihlásit dítě ke stravování po dobu distanční výuky můžete u vedoucí školní jídelny 2020 formou SMS zprávy na telefonním čísle 733 539 583 nebo emailem hola@3zs.cz. v průběhu dnešního dne, tedy 13. 10. 2020.                                   
V týdnu od 26. 10. do 30. 10. je školní jídelna mimo provoz.

Věřím, že opatření splní svůj účel a nárůst nemocných se zpomalí a my budeme moci opět přivítat děti ve škole. Těšíme se 2. 11. 2020.

Držme si palce!

 

Mgr. H. Kašková

ředitelka školy