Veřejné rvačky

Antonín Svoboda 8.11.2018 08:49

Prevence rizikového chování

Vážení rodiče,

jistě se k vám dostaly informace o veřejných rvačkách dětí v Litvínově, které jsou svolávány po sociálních sítích. Policie již eviduje čtyři takové incidenty v krátké době.

Rvaček se účastní poměrně velký počet žáků (v rolích diváků) v podstatě ze všech škol. Z poznatků policie vyplývá, že mnozí z přihlížejících ani neznají pravý důvod pozvání. Je logické, že bez diváků, kteří podporují svou přítomností a výzvami vznik samotného konfliktu, by se zřejmě žádný takový incident mezi dvěma žáky neuskutečnil.

Samotní pachatelé jsou v útocích stále více agresivní a rvačka většinou končí přivoláním záchranné služby pro některého ze zraněných žáků.

Vyvolávání vzájemných fyzických střetů se netýká pouze chlapců. Při jednom z incidentů se napadly dvě dívky, přičemž u jedné z nich bylo z policejního hlediska konstatováno, že byla ozbrojená.

Vzhledem k opakování těchto incidentů na celém území Litvínova, po dohodě s vedením města, byla naše škola požádána o spolupráci v nastavení stejného postupu u všech škol vůči účastníkům těchto akcí.

K celé záležitosti naše škola zaujala aktivní přístup, a to projednáním těchto incidentů v rámci třídnických chvilek s žáky, plánované informování rodičů během listopadových třídních schůzek, aktivnější komunikací s asistentkami prevence kriminality, a v neposlední řadě uspořádáním besedy s Policií ČR a Městskou policií Litvínov pro žáky 8. ročníků, která se konala v pondělí 5. listopadu. Účelem besedy bylo zdůraznění možných následků pro všechny aktéry podobných incidentů, ať již přímých účastníků nebo diváků.

 

Mgr. Andrea Janíčková, preventiska školy