Vodíkové auto na základce!

Antonín Svoboda 8.11.2022 09:19

V pátek 4. listopadu k nám přijela velká návštěva. Společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. v zastoupení Ing. Petr Štempáka, projektového manažera vodíku a biopaliv a jeho kolegy nám přijeli představit automobil pracující na principu vodíkového pohonu.

Trochu fyziky:
Palivový článek funguje opačně než elektrolýza. Tu si možná spousta lidí vyzkoušela ve škole. Když dáme do vody dvě elektrody napojené na baterii, uvidíte, jak se na jedné z nich tvoří vodík. Palivový článek funguje naruby: Když spojíme vodík se vzduchem, vznikne elektrická energie. V autě musíme palivové články zásobit vodíkem, vzduch získáváte z přírody. Tím vznikne elektřina a jedinou odpadní látkou je voda nebo vodní pára. Je to velmi čistý způsob výroby elektřiny [TOYOTA Fuel cell - How does it work?].


U automobilu je to potom takto:
Místo běžného spalovacího motoru je v motorovém prostoru umístěn palivový článek. Ten zpracovává natankovaný vodík a přeměňuje v elektrickou energii, která je přechodně uložena v akumulátoru. Automobil je vybaven elektrickým motorem, který čerpá naakumulovanou elektřinu z akumulátoru. Emisemi je pak čistá vodní pára, či zkondenzovaná pára, tedy voda.


Celkem byl vůz představen cca. 140 žákům, osmých a devátých ročníků, kteří zahrnuli naši návštěvu mnoha otázkami. Některé zajímavosti jsme vybrali:


1. Jaká je cena takového automobilu?
Cena se pohybuje podle výbavy auta od 1,7 do 2 mil. Kč.

2. Jak je to se spotřebou a náklady na kilometr?
Spotřeba je kolem 1-1,1 kg vodíku na 100 km. Na jedno natankování tedy ujedeme cca. 550 km. Vzhledem ke skutečnosti, že v České republice zatím nemáme vodíkové tankovací stanice, jezdíme tankovat do německých Drážďan. Náklady na 1 km jsou srovnatelné se spalovacími motory automobilů této kategorie, což je kolem 3 Kč/km.

3. Jak se to se životností auta?
Garantované životnost palivového článku je 180 tis. km a akumulátoru 150 tis. km.

4. Není vodíkové auto nebezpečné při případné nehodě?
Automobil prošel všemi bezpečnostními crach testy a byl schválen pro provoz na pozemních komunikacích.

5. Jak dlouho trvá tankování?
Pokud není fronta u pokladny, tak se vejdeme do pěti minut i s placením.


Závěrem bychom rádi poděkovali společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a jejím zaměstnanců za skvělou ukázku s výkladem a zejména doc. Tomáši Herinkovi za podporu vzdělávání na naší fakultní základní škole.

Ing. Antonín Svoboda

fotogalerie