Výjezd pedagogických pracovníků na Lesnou „Návrat do školy“

Ivana Brudnová 19.8.2020 15:18

„PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ“

CZ. 02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437

 

POZVÁNKA

Výjezd pedagogických pracovníků na Lesnou

„Návrat do školy“

Datum: 26. – 27. 8. 2020

Časový harmonogram: od 26. 8. 15:00 hod do 27. 8. 15:00 hod

Místo: Lesná 25, Nová ves v Horách

Objekt: Horský hotel Lesná

 

 

 

Program:

1. den 26. 8. 2020

15:00 hod odjezd od školy

16:00 – 17:00 hod příjezd, ubytování

17:00 – 19:00 hod workshop na téma Hodnocení školního roku, distanční výuky, swot analýza

19:00 hod večeře

20:00 - 21:00 hod workshop pokračování

 

 2. den 27. 8. 2020

  8:00 – 9:00 hod snídaně

  9:00 - 12: 00 hod workshop Příprava školního roku, roční pán školy, plán mimoškolních akcí

12:00 – 13:00 hod oběd

13:00 – 14:00 hod společná vycházka po okolí, tipy na školní výlety, hodnocení akce „za pochodu“

14:00 hod odjezd

15:00 hod příjezd ke škole

Fotogalerie