Zájezd do Anglie jaro 2024 - 2. záloha

Hana Šlachtová 11.9.2023 15:35

Tato informace se týká pouze žáků, kteří jsou již přihlášeni na zájezd do Anglie v květnu 2024.

2. záloha musí být zaplacena do 30. 9. 2023. 

Zde jsou platební údaje:

Číslo účtu: 34232491/0100

Jako variabilní symbol uvádějte předčíslí 22 a přidělené identifikační číslo žáka. Při ztrátě identifikačního čísla kontaktujte třídní učitelku.

Částka pro 2. zálohu je 2 800 Kč.