Zájmová činnost našich žáků, aneb jak lze trávit volný čas

Antonín Svoboda 7.11.2018 10:29

CVČ CVRČEK, z. s. organizuje volnočasové aktivity pro žáky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov...

CVČ CVRČEK, z. s. organizuje volnočasové aktivity pro žáky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most, která je známá pod názvem „Jazykovka“, a snaží se tak předcházet rizikovému chování dětí ve volném čase. S potěšením sledujeme, že do našich kroužků se hlásí také žáci z okolních škol. Ve výběru jednoznačně vedou pohybové aktivity, otevřeli jsme kroužky karate, gymnastiky, florbalu a letos poprvé mažoretky. Žáci devátých ročníků se v rámci kroužků matematiky a českého jazyka budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školy. Do kroužků se letos přihlásilo celkem 113 dětí.

Další novinkou je otevření kroužku Veselé vědy, který je určen pro žáky 1. stupně a setkal se s velkým zájmem. Přináší zábavnou a hravou formou možnost experimentovat při „vědeckých“ pokusech. Žáci sami pracují na pokusech, smíchávají různé látky, hlavně potraviny nebo domácí drogérii, a sledují reakce a vzájemné chování těchto směsí. Nejvíce zábavy samozřejmě přinášejí reakce kyselých a zásaditých látek, které dokáží nafouknout balónek, vyvolat sopku či odpálit raketu.

Myslím si, že si každý najde podle svého zájmu aktivitu, které se může ve svém volném čase věnovat. Velké poděkování patří všem lektorům a také paní J. Brinsové, předsedkyni CVČ CVRČEK z.s.


Hana Kašková
ředitelka školy