Změna organizace nástupu žáků 1. stupně do školy

Antonín Svoboda 11.12.2020 10:25

Dodatek č. 2 s účinností od 14. 12. 2020, změna organizace vstupu žáků do školy

Opatření ředitelky školy č. j. ZŠMŠ 1/2020/ OP-07 s účinností od 30. 11. 2020

Dodatek č. 2 s účinností od 14. 12. 2020, změna organizace vstupu žáků do školy

Změna organizace nástupu žáků 1. stupně do školy

 

III. Vstup do budov školy, dodržování hygienických opatření v prostoru školy

 

Žáci

Vstup žáků bude organizovaný v časových intervalech.

  1. stupeň:

7:35 hod. třída 1. A, 2. A, 3.B

7:40 hod. třída 1. C, 2. C, 3. C

7:45 hod. třída 1. B, 2. B, 3. A

7:50 hod. třída 4. A, 4. C, 5. B

7:55 hod. třída 4. B, 5. A, 5. C

 

Organizace vstupu žáků 2. stupně zůstává stejná.

 

V Litvínově dne 9. 12. 2020

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy