Školská rada

Gabriela Baborová 29.6.2016 19:19

ŠKOLSKÁ RADA
(dle ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon)

Obecná ustanovení

I. Školská rada byla zřízena dnem 1. 1. 2006 na základě usnesení Rady města Litvínova

II. Školská rada má 6 členů:
-třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel    

-třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků     
-třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy

III. Ve své činnosti se řídí školská rada ust. § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon). IV. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Zástupci do ŠR za rodiče a školu 2015_2017.docx

Zástupci do ŠR za zřizovatele 2015 - 2O17