POSLEDNÍ GYMNASTIKA

Milí rodiče, 4. 3. proběhne poslední, ukázková hodina gymnastiky. Instrukce paní trenérky jsou následující: sraz před vstupem do haly v 8:00, s sebou doporučuje přezůvky. NEZAPOMEŇTE DĚTEM, KTERÉ SI ODNESLY DOMŮ CVIČEBNÍ ÚBOR NA VYPRANÍ, ZABALIT…

Třídní učitel:

Mgr. Zuzana Nožková
E-mail:
nozkova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni