Techmánie

Jitka Škramlíková 23.10.2023 14:36

 

Exkurze Techmania Plzeň 24.10.2023

 

Vedoucí akce

Mgr. Jitka Škramlíková

Pedagogický dohled a další zaměstnanci školy určení k zajištění dohledu nad žáky

Mgr. Radka Daňková

Ing. Michaela Maršíková

Markéta Hejlová, DiS.

Martina Mandíková

 

Termín akce

24.10.2023

Místo a čas odjezdu

ZŠ PKH 1589 Litvínov 8:00

Místo a čas příjezdu

ZŠ PKH 1589 Litvínov cca 16:00

Doprava (druh)

Dálkový autobus

K

 

Počet žáků

Celkem 67 – 5.ABC

Program akce

• přírodovědné a technické vzdělávání

• vzdělávání s využitím nových technologií • zážitková pedagogika • propojování formálního a neformálního vzdělávání

Finanční náklady pro žáka (vstupné, doprava )

 170Kč vstupné + doprava (hrazeno z OP JAK, zákonní zástupci hradí 0 Kč)

Obědy ve školní jídelně ohlásíme hromadně.