PŘÍRODOVĚDA - VODNÍ EKOSYSTÉMY

NA 25.5.dú - ZAPIŠ 5 ZÁSTUPCŮ RYB + ČÍM SE ŽIVÍ              odevzdání herbáře a projektu ŽIVOČICHOVÉ POLÍ nebo LUK 18.5. probráno: Znaky ekosystému Vodní ekosystémy - potok, řeka, jezero,rybník, přčehrady                            - neživá příroda…

PŘÍRODOVĚDA - EKOSYSTÉM POLE a LOUKY

4.5. - přírodovědná vycházka se zaměřením na luční byliny s ukázkou založení herbáře 11.5. - přinést 3 vylisované rostliny, pokud možno i s kořeny            + zahájený - ne už hotový- vlastní projekt - možnost volby : živočichové našich polí nebo…

PŘÍRODOVĚDA - EKOSYSTÉM POLE

zábavný kvíz k malému procvičení .  https://wordwall.net/cs/resource/15954679/ekosyst%C3%A9m-pole-4-ro%C4%8Dn%C3%ADk kvíz k opakování                              https://slideplayer.cz/slide/2844889/ ptáci na poli                                   …

PŘÍRODOVĚDA - EKOSYSTÉMY V BLÍZKOSTI LIDSKÝCH OBYDLÍ

VÝUKA .     BESEDA -  o ekosystémech, která se v blízkosti člověka vyskytují                                - rozdíl mezi venkovem a městem              - SPOLEČNÉ BÁDÁNÍ nad ŽIVOU PŘÍRODOU ,ekosystémy , obydlím člověka a jejich prolínáním do sešitu…

PŘÍRODOVĚDA - VODA uč. str.30-31

1. opakování formou testu + vysvětlení : Jak vzniká vítr  2. beseda o vodě, její druhy a kde se vyskytují 3. video Koloběh vody ( v angličtině :-) )      https://www.youtube.com/watch?v=ncORPosDrjI 4. zápisky a zadání Dú

PŘÍRODOVĚDA - VZDUCH - NEŽIVÁ PŘÍRODA str.30

1.část hodiny - SČÍTÁNÍ PTÁKŮ - ukázka zápisu sčítání 2. část - test - zvířata v zimě 3.část - zápis do sešitu :          NEŽIVÁ PŘÍRODA vzduch, voda,minerály a horniny, půda SLUNCE - teplo. světlo bez ní by nebyl život na planetě Zemi   VZDUCH : Dú…

PŘÍRODOVĚDA - ZIMA V PŘÍRODĚ str.27+28

ZIMA - nepříznivé podmínky pro život JAK PŘEŽÍVAJÍ ŽIVOČICHOVÉ ? A, Studenokrevní ( chladne okolí - chladne i jejich krev ) - např. RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI , HMYZ - v zimě ustrnou B, Teplokrevní ( chladne okolí, ale jejich krev je stále teplá ) -…