Třídní učitel:

Mgr. Jitka Karásková
E-mail:
karaskova@3zs.cz
Tel:
+420 476 111 037
Umístění:
kab. 2. st.
Konzultační hodiny:
po dohodě s vyučující