Matematika - učivo od 11. 3.

Řešíte úkoly zadané v úterý 10.3. Průběžně odešlete vyřešené úlohy, které budou určeny zprávou na Škole Online. Úlohy mi odešlete i s postupy mailem na adresu kalinova@3zs.cz. Ve školních sešitech musíte mít všechny zadané výpisky, budete umět…

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Karásková
E-mail:
karaskova@3zs.cz
Tel:
+420476111037
Umístění:
kab. 2. st.
Konzultační hodiny:
po dohodě s vyučující