Třída 8.A

Dne 17. 11. 2021 je státní svátek.

Dne 19. 11. 2021 bude z technických důvodů zkrácena výuka, a to do 5. VH (do 12:35).

Dne 23. 11. 2021 v 17:30 bude online TS. Další informace budou v aplikaci ŠkolaOnLine.

 

Akce

Třídní učitel:

Ing. Milan Hlavín
E-mail:
hlavin@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet č. 25
Konzultační hodiny:
po dohodě s vyučujícím