Třídní učitel:

Mgr. Kamila Švancarová
E-mail:
svancarova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující