Školní akce, aktuálně

Desatero pro domácí vzdělávání

Desatero pro domácí vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci, v době uzavření základních škol pro Vás školní poradenské pracoviště připravilo doporučení, jaké volit postupy při domácím vzdělávání.

Velikonoční přání

Velikonoční přání

Milé děti, žáci a rodiče, přejeme vám krásné velikonoční svátky. Odpočiňte si a užívejte sluníčka v rodinném kruhu.   Zaměstnanci ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ Litvínov.  

O děti je dobře postaráno

O děti je dobře postaráno

Provoz pro děti rodičů zaměstnaných ve zdravotnictví, záchranných složkách, policie nebo sociálních službách využívá prozatím jedna holčička. Společnost jí občas dělá dcera zaměstnankyně školy. Snažíme se o rozmanitou činnost v učebně i na zahradě,…

PODĚKOVÁNÍ KE DNI UČITELŮ

PODĚKOVÁNÍ KE DNI UČITELŮ

Milé kolegyně a milí kolegové, tímto bych Vám touto cestou chtěla za školní parlament a především s velkou pomocí, ochotou a skvělým nápadem žáků 9. A. popřát krásný sváteční den, hodně sil a pevných nervů a ať Vás ani v této nelehké době neopouští…