Informace pro rodiče - aktuální informace k ošetřovnému

Ivana Brudnová 27.3.2020 11:55

Nově mají nárok na ošetřovně rodiče dětí mladších 13 let* a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
Nárok na ošetřovně platí po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení.

 

V našem případě se to týká pouze rodičů dětí základní školy nikoliv mateřské školy Ladova, ta zůstává nadále v provozu.

Ošetřovně bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně.

Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

U tzv. samoživitele je situace stejná – ošetřovné náleží při péči o dítě mladší třinácti let. Samoživitelem se v tomto případě rozumí osoba, která je svobodná, ovdovělá nebo rozvedená, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

 

* mladší 13 let (tj. musí to být nejpozději den před třináctými narozeninami dítěte). Pokud dítě dosáhne 13. narozenin v průběhu péče, neztrácíte nárok na ošetřovné. Důležité je, aby dítě bylo mladší třinácti let v den, kdy žádáte o ošetřovné. 

 

Aktuální informace k ošetřovnému.docx