IT připravenost na online výuku

Antonín Svoboda 7.10.2020 07:28

Výsledky dotazníkového šetření na případnou online výuku

Vážení rodiče,
děkujeme vám za spolupráci při vyplnění dotazníkového šetření "Připravenost IT na online výuku". Šetřením bylo zjištěno, že většina žáků má odpovídající technické vybavení.
Více informací je k nahlédnutí v grafickém zpracování v příloze.