Zápis do ŠD, ŠK pro školní rok 2020/2021

Ivana Brudnová 5.6.2020 13:23

 Přihlášení do ŠD a ŠK pro školní rok 2020/2021

Z důvodů COVID 19 se schůzka rodičů budoucích prvňáčků v měsíci červnu neuskuteční. Setkání zákonných zástupců proběhne dne 26. 8. 2020 od 16 hod. Žádáme všechny rodiče budoucích prvňáčků i těch stávajících přihlášených, aby v případě zájmu o školní družinu a školní klub vyplnili a odevzdali závaznou přihlášku.

 

 

Vyplněné a podepsané přihlášky odešlete emailem na adresu kolevova@3zs.cz nebo vhoďte vytištěné do schránky školy nejpozději do 21. 6. 2020. 
Formuláře naleznete na stránkách školy https://www.3zs.cz nebo v tištěné podobě v recepci u hlavního vchodu školy.

U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa v ŠD, ŠK.

Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

Kritéria přijetí do školní družiny:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo.
V případě naplnění kapacity ŠD (150) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí: 

  1. přednost žákům 1. stupně
  2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
  3. ročník, který žák navštěvuje (přednost mají žáci nižších ročníků)
  4. věk žáka (mladší má přednost před starším)


Kritéria přijetí do školního klubu:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo.
V případě naplnění kapacity ŠK (50) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

  1. přednost žákům 3. – 5. tříd
  2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
  3. platba úplaty za školní klub ve stanoveném termínu

Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

V Litvínově 29. 5. 2020                                           

                                                                                                     

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy

 

dokumenty ke stažení zde:

Přihláška do ŠD od 1. 9. 2020.doc

Přihláška do ŠK od 1. 9. 2020.doc