Divadelní představení

26.10. pojedeme v dopoledních hodinách do Ústí nad Labem na divadelní představení. Vstupné 70 Kč zaplatím z tř. fondu, doprava je zdarma.

Sběr papíru

Klub přátel školy ve spolupráci se školním parlamentem vyhlašuje v týdnu od 15. do 19. října SOUTĚŽ TŘÍD VE SBĚRU PAPÍRU   Svázaný a označený sběr (třída) můžete nosit od 7:40 do 8:00 do školních dílen. Ve čtvrtek 18. 10. lze přivézt sběr i mezi 15…

Učivo na říjen

Učivo na říjen   ČJ - druhy vět, znaménka za větami, intonace čtení vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. - pozdravy - nácvik psaní tvarových skupin, technika psaní - čtení, práce se zadaným textem   MA - sčítání a odčítání do dvaceti s…

Vši

Prosím o pravidelnou kontrolu vlasů z důvodu výskytu vší. Děkujeme.

Učivo na září

Učivo na září: Čj - věta, slovo, slabika a hláska, počet slov ve větě, psací abeceda malá a velká, plynulost a porozumění čtenému textu, zdokonalování techniky čtení MA - opakování sčítání a odčítání do 20, zápis a řešení slovních úloh, vztahy o x …

Nabídka kroužku

Koužek Veselá věda - úterý 15:00 - 16:00 Nově otvíráme kroužek vědeckých pokusů, který je určený pro holky i kluky z 1. - 5. třídy. Více informací na přiloženém letáku, který děti přinesou nebo na www.veselaveda.cz.

Zahájení nového školního roku

Po prázdninách vás všechny pěkně zdravím a na děti se moc těším. Zahájení nového školního roku bude v pondělí 3.9. v 8:55 v naší třídě. Děti budou ve škole do 9:40. Obědy se budou vydávat od 10:30 do 12:30. V úterý a ve středu bude škola do 11:40,…

Organizace posledního týdne

Organizace posledního týdne: - odhlášky obědů na 25. - 29. 6. do 25. 6. 2018 - 25. a 26. 6. bude výuka podle rozvrhu - 27. a 28. 6. budou mít všechny děti zkrácené vyučování od 8:00 do 11:30. - 29. 6. bude rozdávání vysvědčení, výuka do 8:45, výdej…

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře - děti z naší třídy budou pasováni na čtenáře 19. 6.  v 16 hodin v městské knihovně v Litvínově.

Hodnocení ŠVp.

Všechny děti si zaslouží za zvládnutí školy v přírodě pochvalu. Pokud budete mít zájem prohlédnout si fotky ze Švp., pošlete po dětech flešku a já jim fotky stáhnu.

Adresa Švp.

Adresa Švp. je - jméno dítěte, 1. A                         U pašeráka, Rejdice 1070                         468 48 Kořenov Pište dětem (čitelně), budou mít radost.

Informace ke škole v přírodě

Informace ke škole v přírodě: Do školy v přírodě odjíždíme v pátek 25. 5. ve 14 hodin od školy. Sraz před odjezdem bude ve 13:30 u školy. Tento den děti do školy nejdou. U autobusu mi předáte léky dětí s přesným popisem užívání. Děti budou mít…

Potřebné dokumenty do školy v přírodě

Prosím Vás o dodání do pátku 18. 5. dokumentů nutných do školy v přírodě. Od každého dítěte musím mít: - očkovací průkaz - kopii kartičky pojišťovny - bezinfekčnost (Prosím o vyplnění předem. Pokud dítě onemocní,  bezinfekčnost ztrácí platnost a…

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni