Informace z hygienické stanice

Předávám informace z hygienické stanice: Obecná preventivní hygienická pravidla, která mají snížit výskyt chřipky a jiných onemocnění. - vyhněte se kontaktu s nemocnými - nechoďte na místa s vysokou koncentrací lidí - umývejte si ruce - nepůjčujte…

Dotazník

Děti dnes dostaly dotazník pro rodiče, který vám mají předat. Prosím o jeho vyplnění a vrácení zpět do školy. Podrobné informace o této akci najdete na web. stránkách naší školy. Děkujeme za spolupráci.

Učivo na únor

Učivo na únor ČJ - měkké souhlásky, psaní i/í, slovo nadřazené, podřazené a souřadné, grafická podoba věty, souvětí, jednoduchý popis, psaní vět a sebekontrola. MA - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do sta, údaje na hodinách, převody času…

Učivo pro nemocné žáčky

Všechny nemocné děti moc zdravíme a přejeme uzdravení. Učivo do konce týdne je: ČJ - učebnice do str. 57, prac sešit do str. 48, písanku dokončíme MA - dokončit celý prac. sešit PRV prac. seš. do str. 48

Vši

Veška zmiňovaná na tř. schůzce byla objevena na jiné hlavičce. Prosím proto o kontrolu vlasů. Děkuji.

Recitace

Děti mají za úkol naučit se libovolnou básničku, která bude mít minimálně tři sloky. Začátkem února bude recitační soutěž. Dětem můžete pomoci s výběrem básně z dětských knih, čítanky nebo jiných zdrojů.

Bruslení

V úterý 8. 1. půjdeme na další lekci bruslení. Sraz stejně jako minule (7:45 u školy nebo 8:00 u stadionu s doprovodem). Prosím o kontrolu, zda mají děti dobře nabroušené brusle.

Učivo na leden

Učivo na leden: ČJ - rozdělení hlásek, tvrdé souhlásky, psaní y, psaní znamének za větou, zdokonalování psaní, oslovení, požádání, poděkování, hygiena psaní a sebekontrola, čtení pracovního textu - pochopení. MA - sčítání a odčítání dvojciferných…

Učivo pro nemocné žáčky

Učivo pro nemocné žáčky do pátku 14. 12. ČJ  - uč. do strany 45, prac. sešit str. 29,30 MA - prac. sešit str. 22, procvičovat +, - do sta

Vánoční těšení

Vánoční těšení bude 18. 12. od 16:30 v budově školy. Zveme vás s dětmi na vánoční dílnu do naší třídy.

Bruslení

Bruslení proběhlo bez problému a dětem se moc líbilo. Děkuji rodičům, kteří přišli pomáhat. Pan trenér prosí o kontrolu stavu bruslí (některé je potřeba nabrousit). Další termín bruslení vám předem oznámím.  

Učivo pro nemocné žáčky

Učivo pro nemocné žáčky do 7. 12.: ČJ - písanka do str. 25, učebnice do str. 42, prac. sešit do str. 39, doplnit str. 27. MA - sčítání a odčítání do sta po desítkách, sčítání typu 30+7, 40+9..., prac. sešit do str. 20 (stranu 19 vynechat) PRV - str.…

Učivo na prosinec

Učivo na prosinec ČJ - dělení hlásek, samohlásky dlouhé a krátké, dvojhlásky, základní formy společenského styku, oslovení, přepis básně, psaní velkých písmen, čtení. MA - sčítání a odčítání bez přechodu desítky do sta, číselné řady, slovní úlohy,…

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující