Vánoční těšení

Vánoční těšení bude 18. 12. od 16:30 v budově školy. Zveme vás s dětmi na vánoční dílnu do naší třídy.

Bruslení

Bruslení proběhlo bez problému a dětem se moc líbilo. Děkuji rodičům, kteří přišli pomáhat. Pan trenér prosí o kontrolu stavu bruslí (některé je potřeba nabrousit). Další termín bruslení vám předem oznámím.  

Učivo pro nemocné žáčky

Učivo pro nemocné žáčky do 7. 12.: ČJ - písanka do str. 25, učebnice do str. 42, prac. sešit do str. 39, doplnit str. 27. MA - sčítání a odčítání do sta po desítkách, sčítání typu 30+7, 40+9..., prac. sešit do str. 20 (stranu 19 vynechat) PRV - str.…

Učivo na prosinec

Učivo na prosinec ČJ - dělení hlásek, samohlásky dlouhé a krátké, dvojhlásky, základní formy společenského styku, oslovení, přepis básně, psaní velkých písmen, čtení. MA - sčítání a odčítání bez přechodu desítky do sta, číselné řady, slovní úlohy,…

Bruslení

4.12. půjdeme bruslit. Podrobné informace  mají děti v žákovských knížkách. Prosím o podepsaní údajů v ŽK. Děkuji.

Učivo pro nemocné žáčky

Učivo pro nemocné žáčky: Do konce týdne probereme: ČJ - uč. do strany 41, prac. sešit str. 36,37, písanka do str. 23 MA - prac. sešit do str. 16 PRV - vztahy mezi členy rodiny Všechny děti zdravíme a přejeme uzdravení.

Knihovna

V pondělí 19. 11. půjdeme během dopoledne na besedu do městské knihovny. Tento den budou děti potřebovat pouze penál, svačinu a průkazku nebo peníze na dopravu. Pokud nebude pršet, půjdeme pěšky.

Bruslení

Od prosince začneme v rámci tělocviku chodit pravidelně na výcvik bruslení na zimní stadion. Děti budou potřebovat vybavení - brusle, helmu, rukavice a vhodné oblečení. Přesné informace předám na třídní schůzce.

Halloween

Halloween Srdečně vás všechny zveme na tradiční akci Halloween. Je pro vás připraveno strašidelné podzemí, soutěž o nej dýni a nej masku. Termín: 8. 11. 2018 čtvrtekČas: od 16:30 – 17:30 hod.

učivo na listopad

učivo na listopad Čj - slova ve větách - počet a pořadí, slabiky, hlásky, písmena, samohlásky dlouhé a krátké, jednoduchý popis, opis, přepis, diktát, kontrola písemného projevu, tiché a hlasité čtení, technika mluveného projevu. Ma - počítání do…

Divadelní představení

26.10. pojedeme v dopoledních hodinách do Ústí nad Labem na divadelní představení. Vstupné 70 Kč zaplatím z tř. fondu, doprava je zdarma.

Sběr papíru

Klub přátel školy ve spolupráci se školním parlamentem vyhlašuje v týdnu od 15. do 19. října SOUTĚŽ TŘÍD VE SBĚRU PAPÍRU   Svázaný a označený sběr (třída) můžete nosit od 7:40 do 8:00 do školních dílen. Ve čtvrtek 18. 10. lze přivézt sběr i mezi 15…

Učivo na říjen

Učivo na říjen   ČJ - druhy vět, znaménka za větami, intonace čtení vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. - pozdravy - nácvik psaní tvarových skupin, technika psaní - čtení, práce se zadaným textem   MA - sčítání a odčítání do dvaceti s…

Vši

Prosím o pravidelnou kontrolu vlasů z důvodu výskytu vší. Děkujeme.

Učivo na září

Učivo na září: Čj - věta, slovo, slabika a hláska, počet slov ve větě, psací abeceda malá a velká, plynulost a porozumění čtenému textu, zdokonalování techniky čtení MA - opakování sčítání a odčítání do 20, zápis a řešení slovních úloh, vztahy o x …

Nabídka kroužku

Koužek Veselá věda - úterý 15:00 - 16:00 Nově otvíráme kroužek vědeckých pokusů, který je určený pro holky i kluky z 1. - 5. třídy. Více informací na přiloženém letáku, který děti přinesou nebo na www.veselaveda.cz.

Zahájení nového školního roku

Po prázdninách vás všechny pěkně zdravím a na děti se moc těším. Zahájení nového školního roku bude v pondělí 3.9. v 8:55 v naší třídě. Děti budou ve škole do 9:40. Obědy se budou vydávat od 10:30 do 12:30. V úterý a ve středu bude škola do 11:40,…

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni