Focení třídy

14. 6. se budeme fotit na společné foto třídy. Cena je 25 Kč a zaplatím ji ze zůstatku v třídním fondu.

Divadlo Most

12. 6. pojedeme do Mostu na divadelní představení na Hněvíně na muzikál Ať žijí duchové.Pojedeme tramvají a děti budou potřebovat průkazku nebo peníze na tramvaj. Vstupné 60 Kč zaplatím z třídního fondu. Sraz bude u školy v 7:45, hned odcházíme na…

Knihovna

Knihovna V pátek 7. 6. půjdeme dopoledne do knihovny na besedu. Děti si vezmou jen penál a svačinu.

Výlet do Jungle arény

Výlet do Jungle arény Ve středu 5. 6. pojedeme na výlet do Mostu do Jungle arény. Pojedeme tramvají a děti budou potřebovat průkazku nebo peníze na tramvaj. Na vstupné děti přinesou předem 100 Kč. Sraz bude u školy v 7:45, hned odcházíme na tramvaj.…

Projektový den

Ve čtvrtek 4. 4. budeme mít projektový den. Děti přijdou ve sportovním oblečení.

Učivo pro nemocné žáky

Učivo pro nemocné žáky: Do pátku probereme přibližně: - český jazyk uč. do str. 82, Ps str. 24, 25, 26 - ma PS do str. 23, procvičovat stále +,- do sta - Prv str. 60, 61 hospodářská zvířata Všechny děti zdravíme a přejeme jim uzdravení.

Sběr papíru

Klub přátel školy, z. s. ve spolupráci se školním parlamentem vyhlašuje v týdnu od 1. do 5. dubna SOUTĚŽ TŘÍD VE SBĚRU PAPÍRU   Svázaný a označený sběr (třída) můžete nosit od 7: 40 do 8: 00 vchodem do modré budovy. Ve čtvrtek 4. 4. možno přivézt…

Akce po prázdninách

Akce po prázdninách: V úterý 26. 3. půjdeme na poslední lekci bruslení. Ve středu 27. 3. pojedeme na výlet s programem na Lesnou.

Učivo na březen

Učivo na březen ČJ - slabikotvorné r, l ve slabikách, slovní druhy - podstatná jména, vlastní jména, předložky MA - sčítání a odčítání s přechodem přes desítky, písemné sčítání a odčítání, řešení slovních úloh, opakování geometrie - přímka a úsečka,…

Informace z hygienické stanice

Předávám informace z hygienické stanice: Obecná preventivní hygienická pravidla, která mají snížit výskyt chřipky a jiných onemocnění. - vyhněte se kontaktu s nemocnými - nechoďte na místa s vysokou koncentrací lidí - umývejte si ruce - nepůjčujte…

Dotazník

Děti dnes dostaly dotazník pro rodiče, který vám mají předat. Prosím o jeho vyplnění a vrácení zpět do školy. Podrobné informace o této akci najdete na web. stránkách naší školy. Děkujeme za spolupráci.

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni