2. A

Ve třídě je 24 žáků : 10 chlapců a 14 holčiček.

Akce

Informace z hygienické stanice

Předávám informace z hygienické stanice: Obecná preventivní hygienická pravidla, která mají snížit výskyt chřipky a jiných onemocnění. - vyhněte se kontaktu s nemocnými - nechoďte na místa s vysokou koncentrací lidí - umývejte si ruce - nepůjčujte…

Dotazník

Děti dnes dostaly dotazník pro rodiče, který vám mají předat. Prosím o jeho vyplnění a vrácení zpět do školy. Podrobné informace o této akci najdete na web. stránkách naší školy. Děkujeme za spolupráci.

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující