Organizace výuky: 25. – 28. 6.

Předání vysvědčení bude v pátek 28. 6. od 8:00 do 8:45 hod. Výdej obědů dne 28. 6. od 11:00 do 13:00 hod. vchodem ze dvora. Vyklizení šatních skříněk a odemčení na prázdniny do 27. 6.   25. – 27. 6. třída s třídním učitelem - zkrácené vyučování

VOLBY do Evropského parlamentu 7.6.2024

  V pátek 7.6. bude 1. a 2. hodinu normálně probíhat výuka,3. a 4. hod testování nadání na PC a poslední vyučovací hodinu budeme v jiné třídě, event. v okolí školy podle počasí, abychom uvolnili naši třídu jako volební místnost.                     …

ŠVP JESENICE

Sraz u školy:pondělí 13.5.   8,30 hod Příjezd ke škole : pátek 17.5.  11-11,30 hod !! DO AUTOBUSU POVINNĚ SÁČEK NA EVENTUELNÍ NEVOLNOST.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 23.4. od 16,00 hod

Vážení rodiče, zvu vás na společné třídní schůzky, které se konají 23.4. od 16,00 hod v naší třídě, kde budou mimo jiné probrány i informace ke škole v přírodě. V případě potřeby  individuálního pohovoru se s vámi ráda setkám buď hned po schůzce…

PLAVÁNÍ - TERMÍNY

7. lekce  24.4. -středa 8. lekce  21.5. - úterý !!! 9. lekce  22.5.  - středa 10.lekce  29.5. - středa - NA POSLEDNÍ LEKCI MAJÍ RODIČE MOŽNOST PŘIJÍT JAKO DIVÁCI :-)  

PLAVÁNÍ A ZMĚNA ROZVRHU OD 11.3.

Dobrý den, plánované plavání začne 1. lekcí ve středu 13.3. Sraz dětí bude před školou již v 7,25 hod. Pokud budete chtít své dítě přivézt ráno přímo před bazen v Litvínově, dejte prosím vědět. Doladíme předávku. Plavecká čepice není povinná, ale…

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 16.1.2024

Vážení rodiče, zvu vás na společné třídní schůzky, které se konají 16.1. od 16,00 hod v naší třídě, kde se mimo jiné dovíte o platbách do ŠVP a o plaveckém výcviku.                                                 Těším se na vás        H. Dittrichová

23.11.2023 SPANÍ VE ŠKOLE - ČTENÍ S BATERKOU

Informace o mimoškolní akci: - náplň akce-hry a aktivity pro stmelení kolektivu, příprava večerního občerstvení, čtení   s baterkou, příprava na spánek a hygiena, ranní hygiena, úklid třídy a snídaně v jídelně   -přinést: vlastní knihu, pokud…

SRAZ - AKADEMIE v CITADELE

Sraz všech vystupujících bude u CItadely v pátek 15.9. v 16:15 hod. Akademie začíná v 17,00 hod. Předpokládaný konec v 18,30 hod.

Jsme TŘEŤÁCI :-) !

Vážení rodiče a milé děti,věřím, že jste měli skvělé prázdniny, že máte spoustu zážitků a třeba i nových přátel, a doufám, že jste nabrali sílu do nového školního roku. Já se na vás všechny moc těším v naší třídě, kde najdete i pár drobných  novinek…

KRÁSNÉ PRÁZDNINY A NA SHLEDANOU VE 3.B :-)

Závěrečné dny školy jsme si , až na marůdky , užili pohodově. Učivo 2.třídy jsme zvládli úspěšně a tak nezbývá než všem popřát krásné letní dny, plné zážitků a radosti. 4.9.2023 se budu těšit nejen na své skvělé třeťáky, ale i na výbornou spolupráci…

ORGANIZACE POSLEDNÍHO TÝDNE ŠKOLY 26.-30.6.

Celý týden bude zkrácené vyučování : končíme vždy po 4.vyučovací hodině. (Družina bude navazovat po zkrácené výuce.) 26.6. celodenní vycházka do okolí školy 27.-28.6 - nácvik akademie + třídnické práce    29.6. ŠATNÍ SKŘÍNKY - vyklizení a odevzdání…

Organizace závěru roku 2022 :

5.12. – MIKULÁŠ ve škole – žáci 9.roč. 6.12. Zpívání na zámku v Litvínově- dobrovolná odpolední akce 15.12. VÁNOCE VE ŠKOLE PRO RODIČE odpoledne v 16,30 hod v naší třídě 21.12. dopolední TŘÍDNÍ vánoční besídka s pečivem předáním dárečků  22. 12.…

Třídní učitel:

Mgr. Hana Dittrichová
E-mail:
dittrichova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující