25. 04. 2023 – úterý v 16,00 třídní schůzky

Hana Dittrichová 25.4.2023 06:13

Poté možnost předání individuálních informací o žákovi podle potřeby.

Třídní učitel:

Mgr. Hana Dittrichová
E-mail:
dittrichova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující