ORGANIZACE POSLEDNÍHO TÝDNE ŠKOLY 26.-30.6.

Hana Dittrichová 21.6.2023 07:18

Celý týden bude zkrácené vyučování :

končíme vždy po 4.vyučovací hodině.

(Družina bude navazovat po zkrácené výuce.)

26.6. celodenní vycházka do okolí školy

27.-28.6 - nácvik akademie + třídnické práce   

29.6. ŠATNÍ SKŘÍNKY - vyklizení a odevzdání klíčků !!

30.6. ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ 8,00-8,45 ( Tento den výdej obědů od 11,00 do 13,00 vchodem ze dvora .)

Třídní učitel:

Mgr. Hana Dittrichová
E-mail:
dittrichova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující